Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

                         Trafik kazalarında manevi tazminat, kaza sonucu ortaya çıkan psikolojik sonuçları açısından büyük önem arz etmektedir. Çok sayıda kazanın olduğu günümüzde bu durum kazazedeleri maalesef yeteri kadar tatmin edecek düzeyde tazminat alınamamasına neden olmakta ve mahkemelerimize de bu konuda maalesef sitem etmekteyiz. Trafik kazalarında manevi tazminat, Türk Hukukunda cezası nispeten çok daha az tutarlarda cezalandırılmaktadır.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Alma Süreci

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Süreci

              Ülkemiz ve dünyada her yıl binlerce trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda genellikle müterafik kusurdan kaynaklı yaşanmaktadır. Trafik kazası avukatı olarak Av. Ömer Fatih Kama, kazazedelerin maddi ve manevi zararını alabilmek için her türlü uğraşı vermektedir. Ayrıca trafik kazası avukatı olmasının yanı sıra trafik kazası bilirkişilik hizmeti de vermektedir. Dolayısıyla 20 yıllık deneyim ve tecrübesine istinaden bu yazımızda sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalıştık.

               Kazalardaki zararlar maddi olmalarının yanı sıra manevi olarak da bizleri zarara uğratmaktadır. Fakat ne yazık ki maddi zarardaki durum telafi edilebilirken manevi zarar çok daha geç telafi edilmektedir. Hatta çoğu zaman edilememektedir. Trafik kazalarında manevi tazminat nasıl alınır sorusuna ilişkin, zararın soyut olarak içimizde kalıyor olması üzüntümüzü daha da pekiştirmektedir. Bu durum kazazede yakınlarını, zaman içinde psikolojik olarak da sıkıntı oluşturur. Üstelik bir yakınımızın kazada vefat etmesi çok uzun süre içimizden atamadığımız bir sorun olarak kalmaktadır.

               Ölümlü trafik kazalarında, yakınını kaybedenler vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalacaktır. Bu kişiler, zarara uğrayan taraf olarak maddi tazminat davası açabilecektir. Araç sahibinden kaynaklı olarak trafik kazası sonucu zarar gören kişiler de dava açma yoluna gidebilmektedir. Haksız fiilden kaynaklı olarak, tazminat davasının, kaza tarihinden itibaren manevi tazminat miktarı ileriye dönük hesaplanacaktır.

                Kazalardaki manevi tazminat, ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Ölümlü bir kazada; kazazede yakınlarından anne-baba, eş, çocuklar gibi yakınları manevi tazminat talep edebilecektir. Ayrıca yaralanmalı kazalarında ise manevi tazminat hakkı; ruhsal olarak zarara uğrayan kazazedeye aittir. Fakat daha ağır yaralanmalı kazalarda; kazazedenin yakınları da ayrıca manevi tazminat davası açabilecektir.

Trafik Kazalarında Kanun Hükümleri

               Trafik kazalarında suç genel olarak haksız fiile dayanmaktadır. Bu durumdan dolayı haksız fiilin işlendiği gün zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Karayolları Trafik Kanunu’na göre “Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.” Şeklinde belirtilmiştir.

               Trafik kazalarının yetkili mahkemeleri Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda “Haksız fiilden doğan davalarda yetki MADDE 16- (1) Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.” Şeklinde belirtilmiştir.

 

Leave A Reply