Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı, kaza sırasındaki özel durumlar için geçerlidir. Trafik kazasında ölüme neden olma ya da kasten öldürme eyleminden dolayı mağduriyetler olur. Ölen kişi, yakın çevresine maddi destek sağlamış olabilir. Ölüm sonrasında destek olamayacağı için ölen kişinin yakın çevresi mağdur olur. Ölen kişinin desteği; sözleşme, gelenek ya da kanun gereği olabilir. Böyle durumlarda ölen kişinin yakını, destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanır.

Destekten yoksun kalma tazminatı, herkes tarafından bilinmediği için çoğu kez zamanaşımına uğrar. Bu yüzden trafik kazası sonrası mağduriyet yaşandığında muhakkak hukuksal yollara başvurulmalıdır.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Kapsamı

Destekten yoksun kalma tazminatının kapsamları iyi bilinmelidir. Aksi halde ölen kişinin yakını, doğru bir hak talebinde bulunamaz. Ayrıca tazminat davasında ölüm sonrasında meydana gelen zararlar göz önüne alınmalıdır. Bu zararlar;

  • Cenaze masrafları
  • Ölüm yoksa tedavi masrafları,
  • Çalışma gücünün yitirilmesinden veya azalmasından meydana gelen kayıplar,
  • Ölüme bağlı maddi destek konusunda yakınların uğradığı kayıplardır.

Kimler İsteyebilir?

Trafik kazası destekten yoksun kalma

Destekten yoksun kalma tazminatına herkes başvuru yapamaz. Ölüme bağlı destekten yoksun kalan kişi ya da kişiler başvuru hakkına sahiptir. Destekten yoksun kalma tazminatını, çoğu zaman miras ile karıştırabilirsiniz. Ancak miras hakkı ile tazminat davası farklı kavramlardır. Tazminat, ölen kişinin destek sağladığı ancak artık desteğinin olamayacağı kişiye tanınan bir haktır. Mirasçılar, destekten yoksun kalma tazminatında ön planda değildir.

Destekten yoksun kalma tazminatı için ölen kişi, yoksun kişiye maddi destek vermiş olmalıdır. Ayrıca yaşama durumunda ölen kişinin, maddi desteğe devam etmesi gerekir. Desteğin sözlü değil fiili olması gerektiği unutulmamalıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatında herkesin bilmediği önemli bir detay bulunur. Ayrıca aile bireylerinin birbirine karşı sorumlulukları, tazminat davasında göz ardı edilmez. Kaza sırasında küçük çocuk ölürse ileriki yaşamı önem arz eder. Çocuğun ve ebeveynlerin birbirine yapabilecekleri destekler hesaplanır. Destekten yoksun kalma davası sırasında kanıt gerektirmeden destekten yoksun kalma tazminatı, ebeveynlerindir.

Tüm dava süreçlerinde olduğu gibi bu tarz davalarda da avukatlar önemli rol oynamaktadır. Profesyonel ve uzman bir avukat ile çalışmak, sürecin rahat işlemesi ve mağduriyetlerin engellenmesi adına önemlidir.

Leave A Reply