TRAFİK KAZALARINDA VEFAT HALİNDE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ve ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇELERİNİN SORUMLULUKLARI

  • Anasayfa
  • Genel
  • TRAFİK KAZALARINDA VEFAT HALİNDE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ve ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇELERİNİN SORUMLULUKLARI

TRAFİK KAZALARINDA VEFAT HALİNDE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ve ZORUNLU MALİ SORUMLULUK POLİÇELERİNİN SORUMLULUKLARI

Sigorta Şirketleri Mal, Can ve Sorumluluk Sigortaları olmak üzere bir çok alanda poliçeler düzenlemektedir. Bunlardan en önemlileri Trafik Kazaları için yapılan Poliçelerdir. Gerçekten de üzülerek söylüyoruz ki , Ülkemizde sıkça Trafik Kazaları meydana gelmekte ve insanlar gerek canlarını gerekse mallarını kaybetmektedirler.

ÖFK hukuk bürosu olarak Trafik Kazasından kaynaklanan tüm zararların Sigortalardan tazmini için 20 yılı aşkın olarak hizmet vermekteyiz. Bu aşamada hangi zararların oluştuğu ve hangilerinin Sigorta Şirketlerinin hangi poliçelerinden tahsil edilebileceği hususu sizlere bilgi olarak verilecektir.
Hiç şüphesiz en önemli olan husus yaşam olduğu için öncelikle Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazalarında hangi poliçeden kimler tazminat talep edebilir onu açıklayalım.

Ülkemizde Zorunlu olarak bütün araçlarda yaptırılması gereken poliçelere Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi denmektedir. Kısaca ZMSS olarak anılan bu poliçelerden vefat edenlerin yakınları adına Destekten Yoksun Kalma Tazminatı alınacaktır. Vefat edenin yakınları rahmetlilerin annesi , babası, eşi ve çocuklarıdır. Karine olarak bu kişiler merhumun desteğinden yoksun kaldıkları varsayılır. Çocukların destekten yoksun kalma tazminatı ala bilme hakkı yaşlarına cinsiyetlerine ve eğitim hayatının sürüp sürmediğine göre değişiklik göstermektedir. Kardeşlerin ise destekten yoksun kalma tazminatı alabilmesi için sürekli ve düzenli olarak Kardeşinin desteğini gördüğünü ispat etmesi gerekmektedir. Biz bu güne kadar binlerce kişiye bu hususta hukuki yardımda bulunarak Destekten yoksun kalma tazminatlarını alabilmelerini sağladık.

Bu noktada üzerinde durulması gereken ZMSS’ nin yani  Zorunlu Trafik Sigortasının ne miktarda destekten yoksun kalma tazminatını karşıladığıdır. 2021 yılı itibariyle meydana gelen kazalarda vefat başına azami 430.000,00-TL tazminatı merhumun yakınları adına alıyoruz. 430.000,00-TL yi aşan bir zarar olması halinde bu konuda da başvurulabilecek yasal yollar ve farklı sorumlular bulunmakta olup bunu bir sonraki makalemizde bilgilerinize sunacağız.

Leave A Reply