Tazminat Hukuku

Özellikle Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
İş kazasından kaynaklanan maddi ve bunun yanında manevi tazminat davası,
Malpraktis davaları başka bir deyişle hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası
Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları ve
Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak bununla birlikte tazminat davaları.

 

Trafik Kazası Avukatı 

Leave A Reply