Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Kaza sonrasında hasar gören aracınızı en orijinal parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleştirseniz bile bu hasar geçmişi kayıtlara geçecektir ve aracınızın ikinci el piyasasında talep edilebilirliği eskiye nazaran azalacaktır.

Söz konusu haksız fiilinden kaynaklı değer kaybı zararının giderilmesi için kusursuz veya daha az kusuru olan taraf kendisinden daha çok kusurlu veya tam kusurlu olan tarafa (ya da sigortacısına)talepte bulunabilecektir.

Değer Kaybını Talep Edilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Araç değer kaybı avukatı Or Hukuk olarak, değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep ederek zamanaşımı süresinin kesilmesini sağlamalısınız. Aksi halde hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemel olacaktır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır.  Ayrıca bu hesaplamaya etki eden bazı faktörler bulunmaktadır.

  • Aracın kilometresi
  • Marka ve model bilgisi
  • Hasar geçmişi ve niteliği
  • Kusur durumu
  • Üretim yılı
  • Trafiğe çıkış tarihi
  • Aracın pazar değeri bu faktörlerden sadece bir kaçıdır.