Hatır Taşıması Nedir?

hatır taşıması nedir

Hatır taşıması nedir, sorusu son zamanlarda merak edilen sorular arasında yer alır. Hatır taşıması, araç sahibinin ücret almadan bir kimseyi taşımasıdır. Aracın birine emanet verilmesi, yeğenin okula götürülmesi ya da komşuyu havaalanına bırakmak, örnek olarak uygundur.

Taşıma sırasında herhangi bir trafik kazası olursa hukuksal açıdan mahkeme süreci olur. Davalının, mahkeme tarafından verilen tazminat cezasına hatır taşıması ile indirim talebinde bulunma hakkı vardır. Ancak talebin doğru bir şekilde yapılabilmesi için hatır taşıma konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Bu sayede davalı, indirimden yararlanır.

Şartları

hatır taşıması nedir ve şartları

Hatır taşıması nedir, sorusunda şartlarında da bahsetmek gerekir. Şartlar, üç kategoride toplanır. Bunlar; araç kişiye verilmeli ya da araçla taşınmalı, taşınan kişinin yaralanması veya ölmesi, ücretsiz aracı kullandırma ya da taşımadır.

Hatır Taşıması Nedir? Araç Kişiye Verilmeli ya da Araçla Taşınmalı

Bazı durumlarda aracımızı, herhangi bir ücret istenmeden güvenilir birine verebiliriz. Bazen ise karşılık beklemeden araç sahibi, kişiyi taşır. Bu durumlarda yaşanan kazalarda davalı, bu kategoriden yararlanır. Ancak kişi araçtan indikten ya da aracı iade ettikten sonra hatır taşıma sona erir. Hatır taşıma sona erdiğinde; daha sonraki kazalardan bu alanda hak talep edemezsiniz veya edemezler.

Araçta ücretsiz taşınan kişinin rızası önemlidir. Kişinin rızası yoksa hatır taşıma olmayacağı gibi suç işlenmiş gibidir.

Hatır Taşıması Nedir? Ücretsiz Aracı Kullandırma ya da Taşıma

Hatır taşımanın karşılık beklemeden yani ücretsiz durumlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu kategoriden yararlanmak için iki noktaya dikkat etmeniz gerekir. Birincisi, araç sahibi varken kişinin aracı karşılıksız kullanmasıdır. Yani araç sahibi ile kişi aynı arabadadır. Ancak arabayı kişi, ücretsiz kullanması gerekir.

İkinci nokta ise ücretsiz taşımanın herkes için geçerli olmamasıdır. Aile bireylerinin taşınması, hatır taşınması kapsamına girmez. Çünkü aile bireylerinin ulaşımının sağlanması bir sorumluluktur. Bunun yanında aile bireyi olmayan kişi, yakıt tutarının bir kısmını ödemişse hatır taşıma olmaz.

Hatır Taşıması Nedir? Taşınan Kişinin Yaralanması veya Ölmesi

Taşınan kişinin yaralanması veya ölmesi kategorisinden yararlanmak için bazı noktalara dikkat etmelisin. Araç, karşılıksız verildiyse ve kişi o esnada kaza geçirdiyse araç sahibi sorumlu değildir. Fakat araç sahibinin de araçta olması gerekir.

Leave A Reply