Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

Trafik kazalarında maddi manevi tazminat davası, belli şartlar altında haktır. Motorlu araç, kaza sonucu yaralanma ve ölüm gibi fiziksel zararlar, muhtemeldir. Aynı zamanda suçlu kişi, karşı tarafın maddi zarara uğramasına sebep olabilir. Trafik kazalarında bu kayıpların oluşması her zaman ihtimal dahilindedir. Böyle durumlarda mağdur kişi, karşı tarafa tazminat davası açar.

Tazminat davalarında hukuki dayanak, trafik kazasının haksız bir eylem sonucunda mağduriyet yaşatmasıdır. Eylemin haksız olmasında; tazminat miktarı, zamanaşımı ve mahkememin yetkisi gibi birçok etken etkilidir.

Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Maddi manevi tazminat davası, kaza sonucunda mağduriyet yaşayan kişi tarafından açılabilir. Maddi tazminat davalarında sadece kişinin maddi zararı göz önünde değildir. Kişinin kayba bağlı olarak uğrayacağı işgücü kaybı da dikkate alınır. Manevi tazminat davalarında ise kişinin kaza nedeniyle duyduğu üzüntüdür. Kazada kişi öldüyse birinci derece yakınları da manevi tazminat davası hakkına sahip olur. Ölüm dışında ağır yaralanmalar olduğunda da kişinin birinci derece yakını dava açma hakkını sahiptir.

Maddi manevi tazminat davaları, görüldüğü gibi içerisinde birçok detay barındırır. Bu detayları bilmemek, kişinin zor durumda kalmasına neden olur. Örneğin; kişi, kaza sonrasında bir uzvunu kaybetmiş olsun. Bu, ağır yaralanmaya girer ve birinci derece yakını, kişi yerine dava açma hakkına sahip olur. Kazadaki mağdur kişi, bu detayı bilmezse kaybının yanında bir de dava sürecini takip ederken zorluk çeker. Dava sırasında doğru savunmalar yapamazsa mağduriyeti daha da artar.

Avukatın Önemi

trafik kazalarında Avukatın Önemi

Trafik kazalarında maddi manevi tazminat davası için avukat desteği hafife alınmamalıdır. Sadece hukuk sürecinde değil mahkeme dışı kandırılmalara da avukatlar, yardımcı olur. Tazminat davalarında ödemeleri genellikle sigorta şirketleri yapar. Sigorta şirketleri de yüksek tutarlar ödememek için mahkeme dışında kişiyle anlaşma yapmaya çalışır. Kişi, avukat desteği almazsa bu anlaşmaları bilinçsiz bir şekilde imzalar. İmzalama sonrasında kişi, tazminat hakkını kaybeder.

Böyle bir durumla karşılaşmamak için avukat desteği alınmalıdır. Avukat desteği ile yasal olarak hak edilen tazminat alınabilir. Aksi durumda hak mağduriyetlerinin yaşanması riski artar ve zamanla bu hakların kaybı meydana gelir.

 

Leave A Reply