SGK Danışmanlığı

SGK Danışmanlığı

Şirketiniz için en doğru ve en yüksek fayda ile yararlanılabileceğiniz SGK avukatı olan Av. Ömer Fatih Kama, uygun teşviği tespit etmek, teşvik sürecinizin profesyonelce yürütülmesini sağlamak için olarak SGK teşvik danışmanlığı hizmeti verebilir, konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşletmeler her ay SGK teşviklerinden SGK avukatı vasıtasıyla belirli kriterler çerçevesinde yararlanabilmektedir. Ancak şirketlerin yararlanabileceği bazı SGK teşvik başlıklarının karmaşıklığı, işletmelerin en doğru ve en yüksek fayda ile yararlanabilecekleri teşviği tespit etmesinde işini oldukça zorlaştırıyor. Detayların çok fazla olduğu SGK teşviklerinden en verimli şekilde yararlanmak için profesyonel bir süreç yürütmek ve teşvik konusunda tecrübeli olmak şart. İşletmeleriniz için firmanızın bünyesinde yeterli donanıma sahip personel istihdam etmek yerine, SGK teşvikleri konusunda kendini kanıtlamış, tecrübeli ve alanında uzman SGK avukatı olarak hizmet veren Av. Ömer Fatih Kama’dan “SGK Danışmanlık Hizmeti” almayı tercih edebilirsiniz.. Böylece rekabetin üst düzey olduğu günümüz şartlarında kendi uzmanlık alanlarına yoğunlaşabiliyor, zamandan, çalıştırdığı personelden tasarruf ederken aynı zamanda teşvik sürecinin profesyonel şekilde yürütülmesiyle birlikte hatasız ve en verimli haliyle teşviklerden yararlanabiliyor olacaksınız. Şirketlerin uzmanlık gerektiren ve teşvik danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyacağı en önemli teşvik başlıklarını sizler için bir araya getirdik.

6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Faydalanma süresi;

• 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

• 18-29 yaşarası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

• 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

• Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır.İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

7103 İlave İstihdam

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır. Faydalanma süresi;

• 2020/ Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşındanbüyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

6645 İşbaşı Eğitim Programı İstihdam Teşviki

İşbaşı Eğitim programı ile işe alımları desteklemek amacıyla 2016 yılında, 6645 sayılı torba kanun ile yürürlüğe giren İşbaşı Eğitim Programı Teşviki ile İşkur’a kayıtlı özel sektör işverenler, dernekler, vakıflar, devlete bağlı meslek kuruluşları, sendikalar, meslek birlikleri, ticaret ve sanayi odaları ve noterler gibi işverenler devlet desteğinden yararlanabiliyorlar. Bu program kapsamında sektör tecrübesi bulunmayan işsizlerin firma içerisinde çalışarak iş hayatına dahil edilmesi hedefleniyor. Teşvik programı kapsamında işe alınan çalışanın teşvikten yararlanma süresi firmanın bulunduğu sektöre göre değişiklik göstermektedir. Faydalanma süresi;

• İmalat sektöründe faaliyet göstren firmalar için bu süre 42 ay,

• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için ise 30 aydır.

Bu süre boyunca yapılacak olan devlet desteği İşsizlik Fonu aracılığıyla yapılır.

27103 Sayılı Kanun Teşviki

27103 Sayılı Kanun’dan doğan teşvikten yararlanmak için özel sektör işvereni olmak gerekmektedir. Kamuya ait işyerleri ile 4734 sayılı ihale kanununa tabi işletmeler bu teşvikten yararlanamazlar.İşe giriş tarihi itibariyle faydalanma süresi;

• 18 yaşından büyük kadın sigortalılar için 18 ay,

• 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar için 18 ay,

• Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay,

• İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar da dahil diğer sigortalılar için 12 ay,

süreyle destekten yararlanabilirler.

5510 Sayılı Kanundan Doğan 5 Puanlık İndirim

5510 Sayılı kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı işçi çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri mevcuttur. 5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar hazinece karşılanır.