Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı

maddi hasarlı trafik kazası avukatı

Maddi hasarlı trafik kazası avukatı, ölüm ve yaralanma olmadan meydana gelen trafik kazalarında da ihtiyaç halinde talep görmektedir. Bu davalar, basit düzeydedir. Bu sebeple de çoğunlukla hızlı sonuçlanmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazası, sadece araçlarda maddi hasar varsa bu kapsamdadır. Diğer türlü davalar biraz daha kapsamlı olmaktadır. Ayrıca farklı tazminat türleri de ortaya çıkmaktadır.

Araç Değer Kaybı

Trafik kazası sonrası araçlarda maddi bir hasar meydana söz konusudur. Bu durumlarda sigorta ve kasko, bu hasarların tespiti ve onarımı için devreye girmektedir. Fakat sadece hasarların karşılanması çoğunlukla yeterli değildir. Çünkü hasar sonrası aracın piyasa değeri olumsuz etkilenmektedir ve bu da araçta değer kaybına sebep olmaktadır. Böyle durumlarda maddi hasarlı trafik kazası avukatı, araç değer kaybının karşılanması amacıyla tazminat talep edebilir.

Tazminat durumu ortaya çıktığında dava süreci çoğunlukla uzamaktadır. Bilirkişi atanması ve sonucunun beklenmesi, sürecin uzamasında etkili faktörlerden bazılarıdır. Bu sebeple süreci etkin bir şekilde yönetecek trafik kazası avukatı önem kazanmaktadır.

Maddi Hasarın Tespiti Nasıl Yapılır?

Trafik kazası sonrası araçlarda meydana gelen hasarlar, sigorta veya kasko şirketleri tarafından gönderilen uzmanlar ile belirlenmektedir. Trafik kazası raporunda yer alan suçluluk oranına göre de bu hasarların paylaşması sağlanmaktadır. Fakat her zaman işler istenildiği gibi gitmemektedir veya araç değer kaybı gibi ekstra miktarlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda da trafik kazası avukatları devreye girerek hem süreci yönetmektedir hem de olası mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Fakat avukat tercihi süreci de önemlidir. Bu sebeple trafik kazası avukatı seçimi yapmanız gerekiyorsa bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Avukatı Seçimi

maddi hasarlı trafik kazası avukatı seçimi

Maddi hasarlı kaza avukatı, özellikle tazminat durumları için tecrübeli olmalıdır. Daha önceden benzer davalara bakmış, olumlu sonuçlar almış ve mevzuat hükümlerine hakim olması önemlidir. Bu durumlara dikkat edilerek avukat seçimi yapıldığında çoğunlukla daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Tabi bu noktada sadece tazminat almak değil aynı zamanda tazminat verecek tarafta da olunabilir. Böyle durumlarda ise avukat sayesinde fazladan mağduriyet yaşanmasının önüne geçilebilir.

Leave A Reply